dilluns, 1 de gener de 2007

1-1-2007

ENGLISH Version below

Ahir a mitjanit va néixer un nou any. Malauradament no va fer-ho en bones condicions de salut. El nadó pateix dolors en diverses regions, especialment les del sud, i per aquest motiu va ser traslladat a la UVI on haurà de romandre fins que Bushy, Terroristic i d'altres virus molt contagiosos puguin ser exterminats.

També a la part central del cos, l'Spanium es va veure afectat per una sobtada explosió que podria haver destruït dos òrgans. Es preveuen dificultats per recobrar la salut ja que el virus ETArik podria haver-se fet més gran del que s'esperava després d'haver passat amagat els nou mesos precedents.

Per tot el que s'explica en aquest informe, les expectatives de creixement del nadó no són molt optimistes en aquests moments. Tot i això, accions futures podrien corregir aquests problemes inicials. Tot dependrà de l'habilitat dels doctors en l'ús dels seus coneixements... si és que en tenen!

Així, doncs, cordin-se el cinturó. En qualsevol cas, però, no perdem l'esperança que la salut del petit 2007 finalment acabi millorant i el nadó pugui sobreviure en les millors condicions possibles!!

ENGLISH Version

A New Year was born at 12AM last night, unfortunatelly not in very good health conditions. The baby had pain in several regions, specially in the southern ones, and was taken to the Intensive Care Unit where he is due to remain until Bushy, Terroristic and every other very contagious viruses are destroyed.

Also in the central part of the baby's body, the Spanium was affected by a sudden explotion which might have killed two organs. Difficulties are previewed in order to recover healthy conditions, as the ETArik virus might have become bigger than expected after remaining hidden for 9 months.

For all here explained, the baby's growth expectations are not very optimistic at the present time. Nonetheless, future actions might correct these inicial problems. It will all depend on the doctor's skills to use their knowledge... if any!

So fasten your seat belts. In any case, though, let's not lose our faith that little 2007's health conditions might finally improve and the new-born will be able to survive in the best state possible!!

2 comentaris:

Cris ha dit...

bon any guapo!!!!!!!

Cristina ha dit...

Tot i l'informe, molt bon any!!!